1850 SONRASI EDEBİYAT ANSİKLOPEDİSİ 1 / Seyhan Aslan Hanotte

Saint Exupery’in ünlü Küçük Prens adlı eserinin satırlarının arasına serpiştirilmiş Nazizm tehdidine dair metaforları nasıl okuyabiliriz? Sherlock Holmes’un doğuşu, polisiye romanlarda nasıl yeni bir detektif-marjinal dahi figürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur? Gibi soruları analiz yoluyla cevaplamaya çalışacağız.

Daha fazla