KALGAYHAN DÖNMEZ
Ankara’da doğdu. Altı yıl yatılı okuduğu İzmir Türk Kolejinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. University of Reading’de, Avrupa Birliğinin Akdeniz Bölgesine Entegrasyonu, Türkiye Örneği, konusunda lisansüstü çalışmasını tamamladı. Yurtiçi ve dışında çeşitli firmalarda yöneticilik yaptı. Mülkiyeliler Birliğinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Mülkiyespor’da uzun yıllar yöneticilik yaptı. İlk şiir ve deneme kitabı ‘Yalnızlık Kime Yeter’ 2018’de Türkçe ve İkinci şiir kitabı ‘İstanbulca/ Istanbul Way’ 2019 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. İki çocuk babası ve İstanbul’da yaşıyor.

KALGAYHAN DÖNMEZ
He was born in Ankara. He graduated from Izmir Turk College where he spent his six boarding school years. He got his diploma from the International Relations Department of the Faculty of Political Sciences, Ankara University. He completed the Master’s Degree program on the Mediterranean Region’s Integration of the European Union, Turkey Case at the University of Reading. He served as an executive at various companies running abroad and at home. He also was on the Board of the Union for the Alumni of the Faculty of Political Sciences, and Mülkiyespor basketball team. His first poetry and essay book called “Loneliness, Not Sufficient for Anybody” was published in 2018. Second poem book ‘Istanbul Way’ was published In 2019 both in English and Turkish Language. He has got two children and lives in Istanbul